Home - Konpoli Netherlands
Handgemaakte fotoboeken, voor de professionele fotograaf. Ook maatwerk.
838
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-838,theme-bridge,woocommerce-no-js,bridge-core-2.6.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Inspiratie

Door zelf een logo aan te leve­ren voor een UV print heb je vol­le­di­ge vrij­heid van je let­ter­ty­pe en groot­te. Voor een UV print kan dit in elk wil­le­keu­rig bestand.
Dit album van @diandillema is daar een fan­tas­tisch voor­beeld van. Geko­zen is voor een zwar­te UV print op het Cork album. #per­so­na­li­sed #hand­ma­de #foto­al­bum #huwe­lijk­sal­bum #kurk #uvprint #trouw­fo­to­graaf #mar­ried #wed­ding

Rosé goud is een feit. Bui­ten goud en zil­ver­fo­lie is deze prach­ti­ge kleur nu ook ver­krijg­baar. Prach­ti­ge logo ont­wor­pen door: @natalja.nl #rosé #gou­fo­lie #rosé­goufd­fo­lie #hand­ma­de #luxe #luxery #logo #wed­ding #trou­wen #huwe­lijks­fo­to­graaf

@beleefjeportret #repost

Ook al zou je het boek­je in de kast zet­ten en er tij­dens een gro­te schoon­maak weer tegen­aan lopen. Het is en blijft een mooi tast­baar moment uit je leven. Iets wat je mis­schien wel mee kan geven aan je kind­je wan­neer ze gro­ter zijn. Dat gaat nog steeds een stuk las­ti­ger met alleen digi­ta­le bestan­den, die ver­dwij­nen vaak op de gro­te hoop.

#niko­na­dy #fami­ly­do­cu­men­ta­ry #dayi­na­li­fe #dayi­na­li­fep­ho­to­grap­hy #fami­lie­por­tret #gezin­s­por­tret #methet­ge­zin #beleef­je­por­tret #marie­ke­plasier #marie­ke­neel­tje #marie­ke­maakt­fo­tos #foto­graaf­til­burg #love­myjob #gir­l­boss #cap­tu­ree­mo­ti­ons #cap­ture­mo­ments #hone­stpho­to­grap­hy #only­re­al­mo­ments #beau­ti­ful­pe­o­p­le #nikon­nl #nikond850 #nikon­me­mo­ries

@valeskaaugusteijnphotography #repost

Had ik al gezegd dat ik geloof in de kracht van het afdruk­ken van jul­lie her­in­ne­rin­gen? 😊 En dan niet zomaar afdruk­ken, maar afge­drukt in een prach­tig hand­ge­maakt fine­art album van een gespe­ci­a­li­seerd vak­lab? 💕 Ik weet als geen ander dat dat soort din­gen er vaak bij inschie­ten in het druk­ke dage­lijk­se leven, daar­om neem ik die eer­ste stap alvast voor jul­lie uit han­den 🥰 Bij alle regu­lie­re foto­ses­sies zit altijd mini­maal dit super schat­ti­ge 15x15 lin­nen mini album met imi­ta­tie suè­de opberg­tas­je (uiter­aard ver­krijg­baar in diver­se kleuren 😍)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Deze mini albums zijn ook een gewel­dig kado voor opa’s en oma’s, zeker nu we toch alle­maal wat min­der vaak bij elkaar over de vloer kun­nen komen, zijn juist foto’s zó ont­zet­tend waar­de­vol! Ben je in het ver­le­den bij mij geweest en wil je graag als­nog een album (bij)bestellen? Of wil je graag een (nieu­we) foto­ses­sie inplan­nen? Neem dan even con­tact met mij op: e‑mail info@valeskaphotography.nl
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#lin­nen­al­bum #prin­ty­ourp­ho­tos #fine­artpho­t­o­pro­ducts #kon­po­li #kado #kerst #luxe­por­tret #por­tret #foto­gra­fie #vales­kaau­gust­eijnp­ho­to­grap­hy
#new­born­fo­to­graaf­berg­schen­hoek baby­fo­to­graaf­berg­schen­hoek #baby­shoot #baby­shower #baby­op­komst #zwan­ger #new­born­fo­to­graaf #baby­fo­to­gra­fie #kin­der­fo­to­gra­fie #baby­mo­del #lan­sin­ger­land #rot­ter­dam #den­haag #delft #pijn­ac­ker

Je foto’s laten afdruk­ken op Hahnemühle fine art papier? Van­af nu kan dit, check de opties op onze web­si­te. #pro­fes­si­o­nalp­ho­to­grap­her #hahnemühle #ger­ma­net­ching #bam­boo #pho­tor­ag­me­tal­lic #stu­dioen­han­ced #pho­to­can­vas #fine­art #fine­art­pic­tu­res #art #beau­ti­fulpic­tu­re #pos­ters #kon­po­li #foto­al­bums #foto­boxen #hand­ma­de #prints

Is het geen plaat­je? Juliet­te als het album! @fotografievanessamartin
#repost

*Juliette’s Fine Art Miles­to­ne Album*
Een bun­del vol her­in­ne­rin­gen, aan een zali­ge nazo­mer­avond, Juliet­te & Mama Char­lot­te samen op stap <3

#Mom­my­And­Me #Out­door­Ses­si­on #pho­to­shoot #foto­gra­fie­Va­nes­s­a­M­ar­tin #Lede­gem #Roe­se­la­re #Fine­ArtAl­bum #Miles­to­ne­Al­bum #Kon­po­li #Memo­ries #Pink­Sue­de

Wat een fan­tas­tisch album is dit gewor­den! Maxim in vel­vet met een UV print. 
@verwonderfotografie
#repost

Fotoalbum⁣
In onze eer­ste jaren waar­in we (geboor­tes) foto­gra­feer­den kre­gen ouders een mooie print en een x‑aantal digi­ta­le bestan­den. Nu krijg jij een waar­de­vol album bij onze repor­ta­ges en de foto’s uit het album digi­taal. Zo voor­ko­men we dat de foto’s op de com­pu­ter blij­ven staan en het gevoel ‘ik moet echt nog eens iets met de foto’s gaan doen’.⁣

De afge­lo­pen maan­den heb­ben wij voor veel gezin­nen als­nog een (geboorte)album opgemaakt.⁣
Schroom dus niet om con­tact op te nemen wan­neer jij ook zo’n mooi per­soon­lijk album in de kast wil heb­ben staan.⁣

Deze cover heb­ben we gemaakt met het geboor­te­kaart­je als uitgangspunt.⁣
Ont­wor­pen door @chantaltenbrink⁣
.⁣
.⁣
.⁣
#foto­re­por­ta­ge #album #geboor­te­al­bum #geboor­te­al­bums #embos­sing #cover #naam #uniek #opba­sis­van­ge­boor­te­kaart­je⁣
@konpoli_albums_nederland @melanievanderkooij

Utrecht, wat was je leuk! Mooie nieu­we con­tac­ten en gesprek­ken. En wat een feest­je om onze pro­duc­ten te kun­nen sho­wen op zo’n prach­ti­ge loca­tie 😍

Hey! Mijn naam is Fam­ke en ik ben 17 jaar. Ik ga hier, bij Kon­po­li Neder­land, voor de komen­de tijd sta­ge lopen. Ik ga mij voor­al bezig hou­den met de onli­ne en offli­ne media en de mar­ke­ting voor @konpoliexclusive.

Ik zit nu ik het twee­de jaar van de oplei­ding Mar­ke­ting en Com­mu­ni­ca­tie en heb het heel erg naar mijn zin. Ver­der hou ik er van om naar de sport­school te gaan en met vrien­din­nen af te spre­ken. Ook vind ik het heel leuk om op mijn gitaar te spe­len 🙂

Wat een prach­ti­ge kleur 😍
@dianekuikenfotografie
#repost

Van­daag kwam er weer een prach­tig album bin­nen. Voor het eerst met de nieu­we vel­vet kleu­ren van de album leve­ran­cier voor een prach­ti­ge luxe uit­stra­ling. Vel­vet is in veel kleu­ren te bestel­len, een paar van mijn favo­rie­ten heb ik hier naast het album gelegd. 

Vind je het momen­teel span­nend om een nieu­we repor­ta­ge te boe­ken maar wil je wel een album laten maken van een repor­ta­ge die je eer­der bij mij gehad hebt? Vraag naar de mogelijkheden. 

#dia­ne­kui­ken #dia­ne­kui­ken­fo­to­gra­fie #foto­graaf­a­m­stel­veen #foto­graaf­aals­meer #foto­graaf­uit­hoorn #foto­graaf­zand­voort #foto­graaf #loca­tie­fo­to­gra­fie #kin­der­por­tret­ten #dag­licht­fo­to­gra­fie #fuji­f­ilm #fuji­non #canon #70200mm #56mm12 #zwan­ger­schaps­fo­to­gra­fie #por­tret­fo­to­gra­fie #che­ats­heet #foto­gra­fie­cur­sus

@konpoli_albums_nederland

Mocht je vra­gen heb­ben, bel of mail me gerust! 

Groeten,

Anne­lies Bosch
Kon­po­li Nederland

T: 06–23900506
Dokkum

E: info@konpoli.nl
W. www.konpoli.nl

Eens! Een foto­boek staat vol met herinneringen! 😍

@liefdevol_moment

#repost Een foto­al­bum is voor mij een boek vol met her­in­ne­ring, een stuk­je geschie­de­nis, een boek vol bij­zon­de­re momen­ten met de men­sen van wie je houd.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Album #ouderal­bum #trouw­al­bum #trouw­boek #foto­boek #loves­to­ry #album #brui­loft #sprook­je #lief­de #huwe­lijk #bruid #brui­de­gom #ver­loofd #trouwen2019 #trouwen2020 #gekoes­terd #hand­ma­de #kon­po­li #fami­lie­re­por­ta­ge #fami­lies­hoot ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bruids­fo­to­graaf­apel­doorn #apel­doorn #foto­graaf­apel­doorn #apel­doorn­zuid­broek

En daar mag je trots op zijn. Zowel je prach­ti­ge werk, het album als je logo! 

@moosfotografie #repost
Minialbum…gisteren weer iemand heel blij gemaakt met een 
Mini­al­bum van een familiefotoshoot.
Een tast­ba­re her­in­ne­ring van een gezel­li­ge foto­shoot is een leuk cadeau om te geven…maar ook een mooi cadeau voor jezelf😉! 

En er staat nu ook mijn naam­lo­go op…beetje trots ben ik wel😉!

#konpoli#konpolinederland#fotoalbums#fotografie#fotoshoot#fotograafgezocht#familiefotografie#zoetermeer#familieshoot#familiefotografie#familie#albumsmaken#cadeau#cadeautip#fotograafnederland#kidsfotografie#moosfotografie

Wat zijn we blij met een ruim­te in het­zelf­de gebouw als waar Tama­ra haar stu­dio geves­tigd is! 🙌

Brain­stor­men, nieu­we pro­duc­ten & kleu­ren en gezel­lig­heid 😍

Dank voor je gast­vrij­heid @astrid_timmers_fotografie 📷
Albums, albums en albums. Beken­de als nieu­we gezich­ten en fij­ne gesprekken. 
✅ geslaag­de meetup Eindhoven. 

#astrid­tim­mers­fo­to­gra­fie #trouw­al­bums #foto’s #pro­fes­si­o­nal #foto­graaf #huwe­lijks­fo­to­graaf #uit­vaart­fo­to­gra­fie

@sabinetilburgsfotografie

» FOR EVER AND EVER «

#repost
Beel­den om nooit meer te vergeten!
Dat is onmo­ge­lijk met zo’n mooi geper­so­na­li­seerd album van @konpoli_albums_nederland.
Jul­lie mooi­ste her­in­ne­rin­gen ver­eeu­wigd op het mooi­ste foto­pa­pier in de mooi­ste kleuren✨
I love it!!!
.
.
.
.
.
.
#details #hand­ma­de #wit­hlo­ve #foto­al­bum #kon­po­li #fema­le­pre­neurs #fema­le­fra­mes #vsco­port­rait #foto­graaf #foto­graaf­voor­on­der­ne­mers #cre­a­tie­ve­on­der­ne­mers #cre­a­tie­ve­on­der­ne­mer #vrou­we­lij­ke­on­der­ne­mers #vrou­we­lij­ke­on­der­ne­mer #dro­men­waar­ma­ken #met­lief­de­ge­maakt #trou­wen #trouw­fo­to­graaf #foto­graaf­arn­hem #old­vsnew #vin­ta­ge­ca­me­ra #kon­po­li­n­eder­land #kon­po­li­al­bum­sne­der­land

#repost
“Huh, dit zijn toch de foto’s van van­mor­gen?” Dat hoor­de ik laatst, toen de ouders dit boek­je kre­gen van het bruids­paar. Voor mij is dat inmid­dels van­zelf­spre­kend, ook al is het wel even heel hard wer­ken! Maar zó grap­pig dat men­sen daar hele­maal ver­baasd over zijn 😀⁠

Dit exem­plaar maak­te ik voor de ouders van @tom_verburg en @arianneverburg. Zó leuk om te zien hoe blij zij met dit boek­je waren! 😊⁠

Wil­len jul­lie zo’n ouder-/har­mo­ni­ca­boek­je op je brui­loft ook met­een ’s avonds geven aan je (schoon)ouders, getui­gen, of gewoon aan jezelf? Infor­meer even naar de moge­lijk­he­den en de kosten! 🤗⁠

#ouder­boek­je #har­mo­ni­ca­boek­je #kon­po­li #fot­oprin­ter #doe­het­zelf #leu­ke­ver­ras­sing #mooi­ca­deau #trou­wen #brui­loft #bruids­fo­to­graaf #bruids­fo­to­gra­fie #trouwenin2020 #trouwenin2021 #wil­le­k­e­ter­louw­fo­to­gra­fie

Dian heb ik leren ken­nen als een cre­a­tie­ve en gemo­ti­veer­de sta­gi­ai­re. Nu, een aan­tal jaren ver­der, is ze een fan­tas­ti­sche foto­graaf. Ambi­ti­eus en nog 
steeds cre­a­tief. Ze levert niet alleen prach­ti­ge foto’s maar ook de mooi­ste albums aan haar klan­ten en wat is het leuk om elkaar nu op deze manier te ont­moe­ten. Albums. Came­ra. Kof­fie. Bijkletsen 😀

#huwe­lijks­fo­to­graaf #wed­ding #dian­dil­le­map­ho­to­grap­hy #trou­wen #show­room #foto­al­bums #kof­fie­drin­ken☕️

We zijn het hele­maal met je eens! #luxe­al­bum #memo­ries #foto­graaf #foto­shoot

@photographycassandraagterhuis
#repost Hoe mooi is het om alle dier­ba­re her­in­ne­rin­gen van de shoot vast te leg­gen in een luxe afge­werkt album.

Dat maakt het toch hele­maal af?

Wil je meer infor­ma­tie over albums of ande­re producten?

Stuur een bericht­je of mail naar
Info@cassandraagterhuis.com

#album #qua­li­ty

@beleefjeportret #repost Ik heb weer super leu­ke her­in­ne­rings­boek­jes binnen! 

Het is voor mij ook altijd weer een ver­ras­sing, wel­ke kleur het ook alweer was dat er besteld was. En deze kleur­tjes pas­sen echt per­fect bij de foto’s die er gemaakt zijn!

Dik­ke pluim voor de keu­zes van mijn gezinnetjes! 

Ik ga ze zater­dag voor jul­lie op de post doen en dan heb­ben jul­lie ze na het week­end in huis! 
#niko­na­dy #fami­ly­do­cu­men­ta­ry #dayi­na­li­fe #dayi­na­li­fep­ho­to­grap­hy #fami­lie­por­tret #gezin­s­por­tret #methet­ge­zin #beleef­je­por­tret #marie­ke­plasier #marie­ke­neel­tje #marie­ke­maakt­fo­tos #foto­graaf­til­burg #love­myjob #gir­l­boss #cap­tu­ree­mo­ti­ons #cap­ture­mo­ments #hone­stpho­to­grap­hy #only­re­al­mo­ments #beau­ti­ful­pe­o­p­le #nikon­nl #nikond850 #nikon­me­mo­ries #kon­po­li­n­eder­land

De kos opberg­hoes is zo leuk voor onze Anna en Nano albums. #opberg­hoes #micro­fi­bra #leder #mini­al­bum

This error mes­sa­ge is only visi­ble to Word­Press admins

Error: API requests are being delay­ed. New posts will not be retrie­ved for at least 5 minutes.