Home - Konpoli Netherlands
Handgemaakte fotoboeken, voor de professionele fotograaf. Ook maatwerk.
838
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-838,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Inspiratie

Top plaat 📷
Prach­ti­ge bruid 👰🏼
Fan­tas­tisch album ❤️

#hand­ma­de #wed­ding­al­bum #pro­fes­si­o­nal #foto­graaf #huwe­lijk­sal­bum #amster­dam #bruid #trou­wen #ver­loofd #wed­ding­p­ho­to­grap­her #dor­a­n­al­bum #yuliy­a­pan­chen­kop­ho­to­grap­hy

Mini album met jute, kant en lint. #jute #mini­al­bum #kant #lint #foto­graaf #mini­boek­je #ouderal­bum

Las­gra­ve­ring is prach­tig op de hou­ten boxen. Hier op de Mega box, hele­maal van hout in de eik kleur.
#laser­gra­ve­ren #eik #hou­ten­box #hand­ge­maakt #box­de­luxe #wed­ding­p­ho­to­grap­her #trou­wen #ver­loofd #trouw­dag

Hou zo van deze kleu­ren­com­bi­na­tie! De midas box in maho­nie kleur met een laser­gra­ve­ring samen met een Clio alum in de spi­der Sal­via met een UV print.
#laser­gra­ve­ren #uvprint #leder #trouw­al­bum #hou­ten­box #hand­ma­de #luxe­trouw­al­bum #mar­ried #wed­ding #maho­nie #pro­fes­si­o­nal #foto­graaf #huwe­lijks­fo­to­gra­fie

De olym­pic box bekleed met jute, kant en lint. Alle­maal zelf samen te stel­len. Het kant en lint is ook ver­krijg­baar met een ander mate­ri­aal als lin­nen. #hand­ma­de #jute #pro­fes­si­o­nalp­ho­to­grap­her #kant #lint #foto­graaf #huwe­lijk #trou­wen #wed­ding #box­de­luxe #album #trouw­al­bum #trouw­fo­to­graaf

Repost @cynthiasfotografie
Een album met daar­in de mooi­ste foto’s van jul­lie repor­ta­ge is echt de kers op de taart. De foto’s zijn prach­tig, het fim­pje emo­ti­o­neel, maar nla­de­ren en kij­ken door het album, brengt je terug naar het moment.

#geboor­te­fo­to­graaf #geboor­te­fo­to­gra­fie #geboor­te­fo­to­graaf­cyn­thi­as­fo­to­gra­fie #album #foto­al­bum #kon­po­li #kon­po­li­n­eder­land #tast­baar #her­in­ne­ring #kers­op­de­taart

Het Helen album heeft een lede­ren band waar je een embos­sing op kunt plaat­sen. Afge­stikt in een stik­sel kleur naar keu­ze #hand­ma­de #lin­nen #leder @embossing

#repost @evelienhogers.nl Wel­ke pro­duc­ten zijn onder­deel van jouw upsel­ling? 😎⁠

In tij­den van coro­na heb ik een rela­tie­ve record omzet gemaakt in de ver­ko­pen van foto-albums. ⁠

Een van de din­gen die ik wel kon ver­ko­pen toen de lock­down ons alle­maal bin­nen hield. Inmid­dels zijn de foto­shoots geluk­kig weer vol­le­dig gestart, maar het bij­ver­ko­pen van albums zit nog steeds actief in mijn work­flow.⁠

Veel men­sen heb­ben name­lijk hele­maal geen zin en tijd om foto-albums te maken en te bestel­len. Daar­naast is er keu­zestress, want waar ga je dat doen? ⁠

Ik bied graag aan om de foto-albums te ver­zor­gen. Bij fami­lies­hoots neemt met gere­geld meer­de­re albums af, bij­voor­beeld voor elk gezin één. ♥️⁠

Het zijn fij­ne bij­ver­dien­sten, zeker in deze tijd waar­bij gro­te events en brui­lof­ten veel­al zijn ver­plaatst. ⁠

📸: foto voor de beeld­bank van @denisevandurenfotografie⁠

#foto­gra­fens­hoot #beeld­bank #foto­al­bum #foto­al­bums #albel­li #foto­shoot #foto­gra­fie #fami­lie­fo­to­shoot #fami­lie­fo­to­gra­fie #fami­lies­hoot #fami­lie­por­tret #tast­ba­re­her­in­ne­ring #kado­tip #cadeau­tip #jubi­le­um #ver­jaar­dags­ka­do #hema #pro­fo­to­net #kon­po­li #mooi­ge­baar #zaken­meis­je #zake­lijk­por­tret #zake­lijke­fo­to­gra­fie #zake­lijke­fo­to­shoot #bedrijfs­por­tret #sfeer­fo­to #detail­fo­to

Album spreads afge­werkt in zwart. #album­le­ve­ran­cier #pro­fes­si­o­nal #zwar­te­nerf #luxe­al­bum #trouw­al­bum #wed­ding­al­bum #nai­ro­bi­le­der #spreads #lay­flat

De xenia pas­se-par­tout box. Ver­krijg­baar in ver­schil­len­de maten, de box op de foto is 18x24 cm in een lin­nen antra­ciet, savan­na 5950. Het foto for­maat is 13x18 cm en deze goed gevul­de box heeft 20 wit­te pas­se par­touts.
#pas­se­par­tout #pas­se­par­tout­box #prof­fe­si­o­neelfo­to­graaf #fot­oprint #new­born #lin­nen #luxe­box #hand­ma­de

@mardinefotografie.nl #repost

Gis­te­ren kreeg ik weer een mooi pak­ket bin­nen van @konpoli_albums_nederland. Als de bezor­ger van @dhlparcel dan voor de deur staat kan ik nog net het fat­soen opbren­gen om net­jes te bedan­ken. Ver­vol­gens vlieg ik de keu­ken in, mét pak­ket, om hem met zorg te ope­nen. Altijd mooi om die parel­tjes in het echt te zien.

Maar het pak­ket van gis­te­ren was wel con­fron­te­rend. Een pak­ket met een prach­tig ‘trouw­al­bum’ en daar­bij een aan­tal ‘rouw­al­bums’.

En toch, ik voel dank­baar­heid dat ik bij bei­de gebeur­te­nis­sen als foto­graaf mijn steen­tje mocht bij­dra­gen. Want hier­voor foto­gra­fe­ren foto­gra­fen toch? Her­in­ne­rin­gen maken!! Van mooie momen­ten, maar ook van hele ver­drie­ti­ge gebeur­te­nis­sen.

#mar­di­ne­fo­to­gra­fie #her­in­ne­rin­gen­ma­ken❤️ #trouw #rouw #vreugde&verdriet #trot­se­tan­te #still

Prach­ti­ge sta­pel albums 😍@liefdevol_moment

#repost Wist je dat:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Elk album door de #hand­ge­maakt wordt. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Bij alle pro­ces­sen gaat door men­sen han­den zodat je uit komt op de mooi en luxe album.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vind het elke keer weer een cadeau­tje.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Album #ouderal­bum luxe­al­bum #trouw­al­bum #trouw­boek #loves­to­ry #album #brui­loft #sprook­je #lief­de #huwe­lijk #bruid #brui­de­gom #ver­loofd #trouwen2019 #trouwen2020 #gekoes­terd #hand­ma­de #kon­po­li ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bruids­fo­to­graaf­apel­doorn #apel­doorn #foto­graaf­apel­doorn #apel­doorn­zuid­broek

Onze eco en can­vas lin­nen heb­ben een wat gro­ve­re struc­tuur en ver­krijg­baar in heer­lij­ke war­me kleu­ren. Van boven naar onder; can­vas Ver­de, can­vas Avio en Eco lin­nen 6070.
#can­vas #lin­nen #can­vas­lin­nen #album #mini­al­bum #foto­box #trouw­al­bum

Stan­daard heb­ben onze albums rech­te hoe­ken maar wist je dat op aan­vraag afge­ron­de hoe­ken ook moge­lijk zijn? #optie #album­le­ve­ran­cier #pro­fes­si­o­nal #foto­graaf #afge­ron­de­hoe­ken #trouw­al­bum

Wil jij een sub­tie­le mat­te goud­nerf op de zij­kant van je spreads? Dit is op aan­vraag moge­lijk! Op de foto is deze gecom­bi­neerd met leder nai­ro­bi bur­gun­dy 692. Deze optie is ook moge­lijk in zil­ver en zwart. #goud #zil­ver #zwart #spreads #luxe­trouw­al­bum #huwe­lijk #huwe­lijks­fo­to­graaf #trouw­fo­to­graaf #wed­ding #leder

In de midas box is je album vei­lig opge­bor­gen! De box is er voor albums van­af 20 x 20 cm en je kunt kie­zen uit 4 kleu­ren beits. Als optie kun je kie­zen voor een UVprint of laser­gra­ve­ring. Op de afbeel­ding is de maho­nie beits met laser­gra­ve­ren tr zien. #opberg­box #hou­ten­box #hand­ma­de #box­de­luxe #trouw­fo­to­graaf #huwe­lijk #trouw­al­bum #laser­gra­ve­ren #uvprin­ting

@phototal78 #repost
En dan zijn er weer mooie foto­boek­jes bin­nen geko­men @konpoli_albums_nederland #konpoli#fotoboeken#herrinneringen #bewaren#vastleggen#thatslife

Nano Mini album

Van­af nu is het ook moge­lijk om een foto­co­ver op de voor­zij­de te kie­zen. #mini­al­bum #foto­co­ver #nano #hand­ma­de #mini­fo­to­al­bum

𝕝𝕒𝕤𝕖𝕣𝕘𝕣𝕒𝕧𝕖𝕣𝕖𝕟

Onze hou­ten boxen en albums zijn ont­zet­tend goed om een logo in te laten gra­ve­ren. Maar wat is laser­gra­ve­ren nu pre­cies? En wat zijn de moge­lijk­he­den? Check de link in bio! #laser­gra­ve­ren #hand­ma­de #hou­ten­al­bum #hou­ten­box #per­so­na­li­se­ren

We zijn het er hele­maal mee eens! Door­dat al onze pro­duc­ten met de hand gemaakt wor­den is vrij­wel alles moge­lijk!
#repost @cynthiasfotografie

De albums die ik lever van @konpoli_albums_nederland zijn van hoge kwa­li­teit en heb­ben een prach­ti­ge luxe uit­stra­ling. En het mooie is je kunt ALLES zelf kie­zen. Type album, groot­te, aan­tal pagi­na’s, kleur en mate­ri­aal kaft, kleur schutblad/binnenzijde kaft, afwer­king van de kaft en de pagi­na’s.….. echt alles. Daar­mee wordt het jul­lie unie­ke album. Jul­lie zul­len met trots jlud album regel­ma­tig pak­ken om te bekijk­dn of aan men­sen te laten zien.

#album #foto­boek #foto­al­bum #kon­po­li #kon­po­li­al­bum­sne­der­land #cyn­thi­as­fo­to­gra­fie #geboor­te­fo­to­graaf #geboor­te­fo­to­gra­fie #luxe #luxery #pho­to­book #bir­thp­ho­to­grap­hy