Aanleverspecificaties - Konpoli Netherlands
15082
page-template-default,page,page-id-15082,theme-bridge,woocommerce-no-js,bridge-core-2.6.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Aanleverspecificaties

Albumopmaak

Alle albums behal­ve de Nano (mini albums) zijn geba­seerd op 15 spreads. Wil je toch lie­ver min­der spreads, dan kan dat van­af 5 spreads, maar je betaalt voor 15 spreads. Eén spread is 2 pagina’s en het album wordt in spreads aan­ge­le­verd. Er zijn geen hal­ve spreads. Het album begint en ein­digt met een hele spread. Daar­na komt het schut­blad dat vast zit aan de kaft.

Het maxi­mum aan­tal spreads die wij leve­ren zijn 50 spreads. Houdt er reke­ning mee dat het album dan erg zwaar is. Wan­neer je het album door­bla­derd zorg er dan voor dat er geen span­ning op de ach­ter­zij­de komt te staan.

Opmaakformaten

Hier de opmaak­for­ma­ten bij de beho­ren­de album formaten:

Album (bxh) — Opmaak (bxh)

10 x 10 cm — 200 x 100 mm
15 x 10,5 cm — 300 x 105 mm
15 x 15 cm — 300 x 150 mm
20 x 15 cm — 400 x 150 mm
15 x 20 cm — 300 x 200 mm
20 x 20 cm — 400 x 200 mm
25 x 25 cm — 500 x 250 mm
30 x 20 cm — 600 x 200 mm
20 x 30 cm — 400 x 300 mm
30 x 30 cm — 600 x 300 mm
30 x 40 cm — 600 x 400 mm
35 x 25 cm — 700 x 250 mm
40 x 30 cm — 800 x 300 mm
35 x 35 cm — 700 x 350 mm

Snijmarges

Bij het opma­ken van het album wordt geen extra afloop gehan­teerd, maar er wordt wel van boven­ge­noem­de aan­le­ver­for­ma­ten nog onge­veer 5 mm afge­sne­den. Houdt er reke­ning mee dat er geen belang­rij­ke infor­ma­tie bin­nen 1 cm van de bui­ten­rand gebruikt wordt. Dit kun­nen belang­rij­ke ele­men­ten in de foto zijn (han­den, voe­ten, hoof­den etc. etc. ), wan­neer je full spread opmaakt. Maar ook met wit ran­den dien je daar reke­ning mee te hou­den. Wij vra­gen je daar­om ook om de wit ran­den mini­maal 1 cm breed aan te leve­ren (aan de bui­ten­zij­de van de spreads). Wan­neer wij het boek­blok heb­ben gesne­den, blijft er in ieder geval 5 mm wit rand over. Opma­ken met 300 DPI in sRGB.

Spread opmaak

Wij wer­ken niet met een eigen ont­werp­pro­gram­ma. We heb­ben wel programma’s waar we erg enthou­si­ast over zijn en je deze graag aan­ra­den: Album­Stomp, Fun­dy, Smartal­bum In deze 3 ont­werpt programma’s vind je onze tem­pla­tes. Met deze tem­pla­tes ben je er zeker van dat je files altijd con­form onze spe­ci­fi­ca­ties zijn.  Uiter­aard kun je ook kie­zen om je albums te ont­wer­pen in InDe­sign of Photoshop.

Kleuren

Aan­le­ve­ren in jpg en sRGB op 300 DPI

Bedrijfslogo

Voor je logo geplaatst kan wor­den dien je deze in een illu­stra­tor .ai of .eps for­maat te uplo­a­den naar de ser­ver. Mocht je dit niet heb­ben, dan vol­staat een pho­to­shop psd file in de mees­te geval­len ook. Hier­voor betaal je één­ma­lig 35,-. Hier­na wordt deze stans voor je bewaard en gebruikt wan­neer je dat wilt.

Aanleveren files

Om er zeker van te zijn dat je album op de juis­te volg­or­de inge­bon­den wordt her­noem je de spreads. Begin met de naam van de pro­ject­naam (bijv: Ruben-San­dra) en begin daar­na bij _001, _002, _003, enzo­voort. Vb: Ruben-San­dra_001, Ruben-San­dra_002 etc. etc.

Indien je een pho­to­co­ver besteld hebt, her­noem je deze naar cover.

Files uploaden

De files kun je uplo­a­den via de vol­gen­de pagi­na: https://ftp.konpoli.eu/

De aller­eer­ste keer dat je gaat uplo­a­den dien je je een­ma­lig te regis­te­ren. Daar­na log je in, maak je een nieu­we fol­der aan per pro­ject en kun je je files uplo­a­den (op deze manier weten wij pre­cies wel­ke fol­der bij welk pro­ject hoort). Let er goed op dat je de files in de juist map­pen upload.