Onze nieuwe favoriet | Anna | - Konpoli Netherlands
18908
post-template-default,single,single-post,postid-18908,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Onze nieuwe favoriet | Anna |

Maak ken­nis met Anna! Wij gelo­ven in prach­ti­ge albums, zowel groot als klein. Ze is te bestel­len van­af 10 x 10 cm for­maat en 2 spreads en valt daar­door in de mini albums. Maar met een maxi­mum van 20 x 20 cm en 8 spreads is Anna eigen­lijk geen mini meer te noemen 🙂 

Omdat je de foto’s zelf inplakt kun je haar gewoon op voor­raad heb­ben, hoe ide­aal is dat! De keu­ze voor het papier is bei­ge, wit of zwart. Door de ver­ste­vi­ging zie je — onge­acht je kleur­keu­ze — een wit­te nerf. Door deze nieu­we con­struc­tie met een vas­te rug sluit je boek­je goed. 

Ze is ver­krijg­baar in lin­nen, vel­vet maar ook in micro­fi­bra. Zo is er altijd een mate­ri­aal en of kleur waar je blij van wordt.

Je kunt kie­zen om een lint erbij te bestel­len zodat je haar kunt slui­ten met een lint, hier­voor heb je keu­ze uit alle kleu­ren uit onze cata­lo­gus, maar je kunt haar ook zon­der lint bestel­len. Het lint wordt geplaatst onder je laat­ste spread op 2/3 van de binnenzijde.

We heb­ben gepro­beerd de lever­tijd maar ook de ver­zend­kos­ten meer pas­send te krij­gen bij pro­duc­ten die val­len in de Mini col­lec­tie. De lever­tijd was voor­heen voor de Nano 2 — 3 weken. Wan­neer je dan ook voor brie­ven­bus post koos, dan was een mini album al gauw een week extra onder­weg.

Ver­zen­ding
We kun­nen nu zowel de Anna als de Nano bin­nen 2 weken leve­ren, en dat is inclu­sief de ver­zend­tijd! Dit scheelt je dus mini­maal 1 week en in de mees­te geval­len zelfs 2 weken. Bui­ten dat heb­ben de ver­zend­kos­ten aan­ge­past wan­neer je alleen een mini album bestelt.
Ook is de toe­slag voor de meer­prijs voor vel­vet en lin­nen ver­laagd: Zo is het ver­ko­pen van deze mini­boek­jes wel erg leuk!

Ben jij net zo enthou­si­ast al wij?
Check hier dan de bestel­pa­gi­na!

Groe­ten,

Geen reactie's

Geef een reactie