Meet up Brabant - Konpoli Netherlands
29166
page-template-default,page,page-id-29166,page-child,parent-pageid-14862,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Meet up Brabant

Tijd om naar het gezel­li­ge Bra­bant te gaan. We heb­ben 2 dagen gesplitst op 2 loca­ties. Op don­der­dag 8 okto­ber zijn we te vin­den in Eind­ho­ven, we mogen dan gebruik maken van de stu­dio van Astrid Tim­mers.

Op 9 okto­ber zit­ten we in Bre­da, in de stu­dio van Tama­ra Uit­ten­boog­aard.

Bij bei­de studio’s is er gra­tis par­ke­ren en geldt er een inschrij­ving. De kof­fie staat klaar, zien we je daar?


Omdat we zo’n 6 men­sen tege­lijk kun­nen ont­van­gen wer­ken we met tijds­blok­ken. De gale­rie biedt vol­doen­de ruim­te om lek­ker rus­tig de albums en ove­ri­ge pro­duc­ten te kun­nen bekij­ken en je even­tu­e­le vra­gen kunt stel­len. Kom je gezel­lig samen met een ande­re foto­graaf: Zorg dan dat je jul­lie samen in 1 tijds­blok inschrijft, want vol is helaas vol.

Schrijf je in:

Ik ben aan­we­zig in Eind­ho­ven:

Don­der­dag 8 okto­ber
15.00 uur — 16.15 uur (=Vol)
16.30 uur — 17.45 uur (=Vol)

Ik ben aan­we­zig in Bre­da:

Vrij­dag 9 okto­ber
11.00 uur — 12.15 uur (=Vol)
12.30 uur — 13.45 uur (=Vol)

 ADRES & PARKEREN

 

Bre­da, Hoorn­werk­straat 1

De Blik en Bloos Foto­gra­fie stu­dio is geves­tigd in het gebouw “De Water­ma­ker”. De stu­dio ligt in een woon­wijk aan de rand van het cen­trum van Bre­da, aan­gren­zend aan een cre­a­tief bedrij­ven­ter­rein en vlak­bij de brand­weer en het NAC sta­di­on. Par­ke­ren kan voor de deur en is kos­te­loos. Soms is het druk in de straat door al die bedrij­vig­heid, dan mag je ook op de stoep par­ke­ren.


Eind­ho­ven, Pisa­no­s­traat 55

De foto­stu­dio van Astrid Tim­mers in Eind­ho­ven (Woen­sel) heeft vrij par­ke­ren voor de deur.