Album ontwerp wedstrijd - Konpoli Netherlands
12169
page-template-default,page,page-id-12169,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Design en win je eigen album!

Hoe ziet jouw ide­a­le album eruit? We dagen je uit om je eigen album of foto pro­duct te ont­wer­pen!

Heb jij al een tijd­je jouw ide­a­le album ont­werp in gedach­ten maar kun je deze ner­gens vin­den?
Kon­po­li albums is gespe­ci­a­li­seerd in het op maat maken van pro­duc­ten en wij dagen je uit je mooi­ste idee­ën op papier te zet­ten.
Elke schets is pri­ma. Gete­kend, Pho­to­shop of elke wil­le­keu­ri­ge ande­re manier. Alles mag!
Instu­ren kan tot 15 febru­a­ri, d.m.v. Het invul­len via het for­mu­lier op de web­si­te. Deze vind je onder het kop­je Wed­strijd. Je ont­werp kun naar ons mai­len wedstrijd@konpoli.nl
Wij kie­zen 3 win­naars waar­van het ont­werp in onze col­lec­tie opge­no­men zal wor­den. En jij ont­vangt een gra­tis exem­plaar. Deze win­naars wor­den tij­dens de Pro­fes­si­o­nal Ima­ging bekend gemaakt, daar zul­len de ont­wer­pen voor het eerst te zien zijn.