Konpoli seminar - Konpoli Netherlands
10331
page-template-default,page,page-id-10331,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

 

 Konpoli Seminar 13 december 2019

 

We zijn gek op mooie fotoalbums, prachtige handgemaakte Konpoli albums.

 

Ook zijn we gek op foto­gra­fie en alles wat daar­bij komt kij­ken. We zijn altijd op zoek naar inspi­ra­tie, hou­den van goe­de gesprek­ken en vin­den het leuk om met men­sen te klet­sen die we (nog niet) ken­nen.
Jij ook? Kom dan naar het Kon­po­li semi­nar!
 
Kon­po­li is de album leve­ran­cier als je op zoek bent naar hand­ge­maak­te albums waar het onmo­ge­lij­ke toch moge­lijk wordt gemaakt.
Onze pro­duc­ten zijn te bekij­ken en er is ruim de tijd om gezel­lig te net­wer­ken met col­le­ga foto­gra­fen uit het hele land. Tot 13 decem­ber!
 

 

 

Sprekers

Janke Verhagen

 

Als je vriend per ver­gis­sing wordt ver­moord, hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je ervoor dat je het leven weer met een 9 gaat waar­de­ren? Hoe zorg je ervoor dat je niet blijft han­gen in boos­heid, frus­tra­tie en ver­driet? Je maakt keu­zes!”

Gebeur­te­nis + Reac­tie = Uit­komst

Mijn lezing is geba­seerd op boven­staand prin­ci­pe. Ik ben er hei­lig van over­tuigd dat som­mi­ge zaken in het leven je over­ko­men. De zin­lo­ze en onver­wach­te dood van mijn vriend en vader van onze zoon is daar een goed voor­beeld van. En dan? 

 

Marieke Zwartscholten

Wil je momen­ten nóg beter foto­gra­fe­ren?
Wil je min­der het gevoel krij­gen dat je Het Moment aan het naja­gen bent, maar het pre­cies op het juis­te moment op de bes­te manier vast­leg­gen?
Ik wil jul­lie op inspi­re­ren­de wij­ze hel­pen meer con­tro­le te krij­gen en daar­door nog bete­re foto’s te maken.

Linda Bouritius

 

Het is heel mak­ke­lijk om als foto­graaf jezelf met ande­re te ver­ge­lij­ken. Maar wor­den we daar altijd wel beter van? Wat als we hier­in door­slaan het het ten kos­te gaat van onze cre­a­ti­vi­teit? Ik wil jul­lie graag een spie­gel voor­hou­den en je inspi­re­ren om je eigen weg te kie­zen en te staan ach­ter je eigen cre­a­ti­vi­teit. 

 

 

Programma

 

13.00 uur inloop
13.30 uur start seminar
13.45 uur Marieke Zwartscholten (Krijg meer controle en maak daardoor nog betere foto’s)
14.30 uur Janke Verhagen (Hoe zorg je ervoor dat je het leven weer met een 9 gaat waarderen)
15.15 — 16.00 uur PAUZE
16.00 uur Linda Bouritius (Kies je eigen weg en sta achter je creativiteit)
16.45 uur Netwerken met een lekker drankje & hapje
18.00  uur einde

 

 

 
Ben jij professioneel fotograaf en nieuwsgierig naar onze producten? Of ben je klant en wil je een lezing volgen, netwerken of onze producten komen bekijken? Je bent van harte welkom!

 

De kos­ten voor dit semi­nar zijn € 25,- euro. Je kunt een tic­ket kopen via onder­staan­de link. Vol is vol.

Let op: Dit semi­nar is alleen toe­gan­ke­lijk voor de pro­fes­si­o­ne­le foto­graaf die als zoda­nig staat inge­schre­ven bij de belas­ting­dienst. Indien dit niet het geval is, heeft Kon­po­li het recht om het tic­ket te wei­ge­ren zon­der terug­ga­ve van de kos­ten. Bij twij­fel; Mail of bel gerust!

 

Klik hier om je ticket te bestellen!

 

 

Locatie

Carlton hotel

3542 DX UTRECHT

konpoli