Meet up | Utrecht - Konpoli Netherlands
30720
page-template-default,page,page-id-30720,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
@fotocredits: Muze hotel Utrecht

Let’s talk! Laat je inspi­re­ren met onze pro­duc­ten in het MUZE; een bij­zon­der klein­scha­lig hotel in een gere­no­veerd monu­men­taal pand aan de Utrecht­se sin­gel.

 

Omdat we zo’n 6 men­sen tege­lijk kun­nen ont­van­gen wer­ken we met tijds­blok­ken. Zo heb je vol­doen­de ruim­te om lek­ker rus­tig de albums en ove­ri­ge pro­duc­ten te kun­nen bekij­ken en heb je tijd genoeg om even­tu­e­le vra­gen te kun­nen stel­len. Kom je gezel­lig samen met een ande­re foto­graaf?
Zorg dan dat je jul­lie samen in 1 tijds­blok inschrijft, want vol = (helaas) vol.

Geef je hier op:

 

Ik ben aan­we­zig in Utrecht:

(Nog 1 plek­je)

Ik neem heel veel mee maar niet alles. Mocht je iets spe­ci­fieks wil­len zien, laat het me gerust weten zodat ik dat pro­duct in elk geval mee kan nemen voor je!

Adres­ge­ge­vens:
 
 
Meet up point
 
Hotel Muze

Adres:

Tol­steeg­sin­gel 34, Utrecht

Auto & Par­ke­ren:

Kom je met de auto? Houdt er dan reke­ning mee dat je de Tol­steeg­sin­gel van­af de kant van het Ledig erf niet in mag rij­den. Door een blok­je om te rij­den (via de Bleek­s­traat, Von­del­brug en Alba­tross­traat) kan je pre­cies bij ons voor de deur uit­ko­men.

Par­ke­ren in de straat kost €4,27 per uur. Je kunt ook par­ke­ren in de over­dek­te par­keer­ga­ra­ge bij sta­ti­on Vaart­sche Rijn op 650 meter afstand. Dit kost €2,86 per uur.

Open­baar Ver­voer
 
Van­af sta­ti­on Utrecht Vaart­sche Rijn is het onge­veer 8 minu­ten lopen. Kom je van­af Utrecht Cen­traal? Dan is het zo’n 20 minu­ten lopen.