Meet up - Konpoli Netherlands
24022
post-template-default,single,single-post,postid-24022,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Meet up

Wil jij graag onze pro­duc­ten in het echt zien? Of kom je er niet hele­maal uit en wil je eens face to face over de moge­lijk­he­den klet­sen? Kon­po­li tourt dit jaar door een aan­tal pro­vin­cies van Neder­land. Ook plan­nen we een dag in België. 

Kon­po­li staat voor vak­man­schap. Al onze pro­duc­ten wor­den met de hand gemaakt. Tus­sen de pagina’s wordt geen kar­ton gebruikt maar 1mm dik pvc waar­door onze lay flat albums prach­tig vlak blij­ven lig­gen en niet krom trek­ken. De moge­lijk­he­den zijn ein­de­loos en we ver­tel­len je er graag meer over! 

Ben jij enthou­si­ast gewor­den na het bekij­ken van het film­pje? Geef je dan nu op voor het ont­van­gen van meer infor­ma­tie van onze meet up.

Uiter­aard nemen we van alles mee, denk aan de albums, pas­se-par­tout- en foto­boxen. Ook onze mini albums, plak en har­mo­ni­ca boek­jes en hoe­zen kun je bekij­ken. En ben je nog geen klant dan kun je de sam­ples van te voren bestel­len zodat die mee­ge­no­men wor­den. Of ben je wel klant en wil je je sam­ple pak­ket uit­brei­den, dat kan natuur­lijk ook. 

Wil je hier ook graag bij zijn? 

Je kunt je nu vrij­blij­vend opge­ven zodat je op de hoog­te wordt gehou­den wan­neer we bij jou in de buurt zijn.

Laat dan je gege­vens ach­ter zodat we je kun­nen berei­ken zodra er een defi­ni­tie­ve datum, plaats en tijd bekend is. Je zult dan een uit­no­di­ging ont­van­gen en dan ben je van har­te wel­kom om gezel­lig aan te schuiven! 

Groe­ten,

Geen reactie's

Geef een reactie