Nieuwsbrief mei 2020 - Konpoli Netherlands
20149
post-template-default,single,single-post,postid-20149,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Nieuwsbrief mei 2020

Economische gevolgen

 
Stay safe. We weten het alle­maal, en dat is uit­ein­de­lijk het belang­rijk­ste. Maar als foto­graaf en onder­ne­mer heeft deze situ­a­tie vele gevol­gen. Het raakt ons alle­maal. De huwe­lij­ken wor­den ver­scho­ven of zelfs gecan­celd, maar er wordt ook cre­a­tief nage­dacht hoe te foto­gra­fe­ren bin­nen deze 1.5 meter afstand.

Het is ook een tijd van moed hou­den, cre­a­tief den­ken en blij­ven onder­ne­men! We zien geluk­kig dat er nog werk is; Je bent cre­a­tie­ver dan je soms denkt.

We wil­len je hel­pen, je klaar sto­men voor het komen­de sei­zoen en enthou­si­ast maken. Afge­lo­pen weken heb­ben we een aan­tal nieu­we pro­duc­ten toe­ge­voegd op de web­si­te die erg geschikt zijn voor een por­tret- en/of gezins­re­por­ta­ge: Anna, Mika en Kos.

 
Actie

Maar we doen graag meer. Van­af van­daag bie­den we je gra­tis ver­zen­den aan op je order boven de € 50,-
Deze actie loopt de hele maand
tot en met 31 mei.
Heb je je demo mate­ri­aal up-to-date? Het voelt nu mis­schien niet als de tijd van inves­te­ren maar er komt een moment dat je weer samen met je klan­ten aan tafel zit. Of wel­licht heb je klan­ten die tot nu toe geen  album heb­ben besteld: mis­schien heb­ben ze juist nu de tijd en jij ook. 

Win­naars ont­werp wedstrijd

Afge­lo­pen decem­ber heb­ben we tij­dens ons semi­nar een ont­werp wed­strijd gelan­ceerd. De bedoe­ling was om de 3 win­nen­de ont­wer­pen te sho­wen op de Pro­fes­si­o­nal Ima­ging. Helaas!
Dat neemt niet weg dat we 3 win­naars heb­ben en 3 hele tof­fe albums. Deze 3 prijs­win­naars zul­len we in de loop van de komen­de 2 weken bekend maken via soci­al media en ons blog.

1 Reactie
  • Nicole Langen
    Nicole Langen
    Geplaatst op 13:20h, 22 mei Beantwoorden

    Leuk deze Kos. Is het mis­schien een idee om bij de foto’s ook de kleur­co­des toe te voe­gen ergens in klei­ne letters?

Geef een reactie