Nieuwsbrief maart 2020 - Konpoli Netherlands
16717
post-template-default,single,single-post,postid-16717,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Nieuwsbrief maart 2020

 

Corona virus

 

 
 Het coro­na (COVID-19) virus houdt ons allen bezig. Wat gaat dit bete­ke­nen voor onze gezond­heid, voor de men­sen om ons heen, maar ook zeker op zake­lijk gebied. Gezond­heid staat voor­op. Voor jul­lie, voor ons en voor onze men­sen in Grie­ken­land. Deze vra­gen houdt een ieder van ons voor­lo­pig bezig. Hoe groot is de scha­de voor je bedrijf en wat kun­nen we even­tu­eel doen om elkaar te hel­pen? Bin­nen het Kon­po­li Team zijn we druk bezig met deze vraag en hou­den we jul­lie graag op de hoog­te via onze nieuws­brief. Tot zover heb­ben wij geen ver­tra­gin­gen in de lever­tij­den. DHL levert ook nog vol­gens de gemaak­te afspra­ken en ook het Griek­se team draait vol­op om je albums op tijd te kun­nen leve­ren.

 

Lede­ren omsla­gen
Omdat ons leder uit Ita­lië komt bestaat de kans dat we hier leve­rings­pro­ble­men gaan onder­vin­den. Voor­als­nog heb­ben we vrij­wel alle kleu­ren op voorraad.

DHL
De pak­ket­ten wor­den ver­stuurd via de DHL. De koe­rier zal vra­gen om zelf een hand­te­ke­ning te zet­ten voor aflevering.

Vel­vet en folie embos­sing
De eer­ste sam­ples zijn per onge­lijk gedrukt met de moge­lijk­heid tot folie embos­sing. Dit is helaas ech­ter niet moge­lijk. De opties voor dit mate­ri­aal zijn: Embos­sing, UV en borduren.

Athe­na Celes­te
Helaas heeft de leve­ran­cier deze uit de col­lec­tie gehaald. We hopen dat we hier een goed alter­na­tief voor kun­nen vinden

Groeten, 

 

Geen reactie's

Geef een reactie