Ontwerp wedstrijd - deel 1 - Konpoli Netherlands
20261
post-template-default,single,single-post,postid-20261,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ontwerp wedstrijd — deel 1

Op ons semi­nar afge­lo­pen decem­ber heb­ben we een ont­werp wed­strijd gelan­ceerd. Een ieder kon zijn/haar eigen ont­werp inle­ve­ren, uit deze inzen­din­gen heb­ben we 3 win­naars geko­zen. Deze 3 ont­wer­pen zul­len toe­ge­voegd wor­den aan onze Kon­po­li col­lec­tie en de win­naar krijgt zijn of haar eigen ont­werp thuis gestuurd.

We heb­ben prach­ti­ge uit­éé­n­lo­pen­de ont­wer­pen bin­nen gekre­gen. We heb­ben geke­ken naar wat tech­nisch ‑op kor­te ter­mijn haal­baar- is en naar ori­gi­na­li­teit. Hier­bij intro­du­ce­ren we jul­lie graag het eer­ste win­nen­de album Cha­ra.

Malou Tho­mas­sen van Mooi! foto­gra­fie mis­te in onze col­lec­tie een ont­werp met een ron­de uit­sne­de voor vier­kan­te albums. Voor lig­gen­de albums dacht ze aan een ova­le uit­sne­de. De ont­werp wed­strijd was de kans voor haar dit idee in te stu­ren. Wat een tof idee.

Ons nieu­we Cha­ra album heeft een ron­de uit­sne­de met een foto die eron­der ligt. We heb­ben dit idee nog iets ver­der door gevoerd door elke wil­l­keu­ri­ge uit­sne­de moge­lijk te maken. Denk aan een hart, vier­kant of dier­hoek. In dat geval kun je in het order­for­mu­lier aan­ge­ven dat je kiest voor een ‘aan­ge­pas­te ande­re vorm’. We ont­van­gen deze vorm dan graag in een illu­stra­tor .eps for­maat wel­ke je op de ftp mag plaat­sen.

We heb­ben de ron­ding als vas­te vorm in het bestel­for­mu­lier geplaatst. Je kunt hier je gewens­te dia­me­ter aan­ge­ven. Als sier­rand kun je een extra gra­veer­rand­je om je uit­sne­de kie­zen.

De hou­ten cover is ver­krijg­baar in 4 kleu­ren beits: Natu­rel, Teak, Eik of Maho­nie. Het mate­ri­aal op de rug en ach­ter­zij­de is in alle mate­ri­a­len ver­krijg­baar.

Van har­te Malou, je hebt inmid­dels een e‑mail ont­van­gen: Nog even geduld en dan krijg je dit prach­ti­ge album bin­nen­kort thuis­ge­stuurd!

Het Cha­ra album vind je hier. In de komen­de 2 weken zul­len de ove­ri­ge 2 win­nen­de ont­wer­pen te zien zijn.

Groe­ten,

Geen reactie's

Geef een reactie