Ontwerp wedstrijd - deel 2 - Konpoli Netherlands
20478
post-template-default,single,single-post,postid-20478,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ontwerp wedstrijd — deel 2

Op ons semi­nar afge­lo­pen decem­ber heb­ben we een ont­werp wed­strijd gelan­ceerd. Ieder­een kon zijn/haar eigen ont­werp inle­ve­ren, uit deze inzen­din­gen heb­ben we 3 win­naars geko­zen. Deze 3 ont­wer­pen zul­len wor­den toe­ge­voegd aan onze Kon­po­li col­lec­tie en de win­naar krijgt zijn of haar eigen ont­werp thuis gestuurd.

Deze week maken we de twee­de win­naar bekend. Ook dit is weer zo’n ont­zet­tend leuk ont­werp. Tama­ra Uit­ten­boog­aard van Blik en Bloos foto­gra­fie bestel­de een map voor haar prijs­lijst en gaf deze ook direct op voor de ont­werp­wed­strijd. Van har­te gefe­li­ci­teerd Tama­ra! Je krijgt er nog 1 thuis­ge­stuurd!

De prach­tig afge­werk­te map biedt plek voor bij­voor­beeld je prijs­lijst. Je stelt de map uiter­aard zelf samen naar je wens qua mate­ri­aal en kleur. Zo kun je deze per­fect mat­chen bij je huis­stijl. Met een bedrijfs­lo­go maak je de map hele­maal af.

Voor je klan­ten wordt het bekij­ken van je prij­zen ineens chic en een stuk leu­ker. De prijs­lijst steek je mak­ke­lijk in de hoe­ken, daar­door kun je deze mak­ke­lijk wis­se­len.

Tip:
Je kunt deze map ook bestel­len om de foto’s af te leve­ren aan je klant. Hij blijft goed staan en je kunt de foto’s mak­ke­lijk te wis­se­len.

De bui­ten­zij­de kun je bestel­len in alle beschik­ba­re kleu­ren en mate­ri­a­len, voor de bin­nen­zij­de kun je kie­zen uit lin­nen. Deze map kun je bestel­len op de pro­duct­pa­gi­na onder de naam Iris.

Vol­gen­de week maken we de 3e en daar­bij ook de laat­ste win­naar bekend.

Groe­ten,

Geen reactie's

Geef een reactie