Showroom en Meet up - Konpoli Netherlands
25091
post-template-default,single,single-post,postid-25091,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Showroom en Meet up

Van­af nu zijn al onze pro­duc­ten vrij­wel dage­lijks te bekij­ken in onze show­room in Dok­kum. Mocht je Dok­kum nog nooit bezocht heb­ben: Het is de moei­te waard: Beloofd 🙂

Maar omdat het voor de mees­te van jul­lie (ver) uit de rich­ting zal lig­gen gaan we On-Tour! 
Waar zijn we dit jaar te vin­den?
- Bra­bant
- Gel­der­land
- Noord-Hol­land
- Utrecht
- Lim­burg
- Over­ijs­sel
- Bel­gië

Voor de men­sen uit het noor­den heb­ben we beslo­ten Dok­kum aan te hou­den: Maak gerust een afspraak!
On tour nemen we van alles mee. Ver­schil­len­de type albums, pas­se-par­tout- en foto­boxen. Ook onze mini albums, plak‑, har­mo­ni­ca boek­jes en hoe­zen kun je bekij­ken en natuur­lijk lig­gen de nieuw­ste sam­ples er ook. Ruim­te genoeg voor vra­gen en om rus­tig onze pro­duc­ten te kun­nen bekij­ken. Wil je hier ook graag bij zijn?

Laat je gege­vens onder­aan  deze pagi­na ach­ter zodat je op de hoog­te wordt gehou­den wan­neer we bij jou in de buurt zijn.
Zodra er een datum, tijd en plaats bekend is ont­vang je een uit­no­di­ging en kun je je defi­ni­tief aan­mel­den.  

Je bent dan van har­te wel­kom om gezel­lig aan te schuiven!

Nairobi leder

Het Nai­ro­bi leder heeft een zach­te feel ter­wijl het toch een zicht­ba­re struc­tuur heeft. Met prach­ti­ge kleu­ren als; kaneel, groen, bei­ge, bor­deaux rood, blauw en zwart is het een ech­te aan­winst in onze leder col­lec­tie. Deze nieu­we aan­vul­ling kun je hier mee bestel­len met je lopen­de order tegen de kos­ten van € 5,-


Pastel Kunstleder

Deze pas­tel kleu­ren maakt onze kunst­le­der col­lec­tie voor­lo­pig com­pleet. Het is een mat kunst­le­der in de prach­ti­ge pas­tel kleu­ren groen, bei­ge, roze en blauw. Voor de pro­duc­ten zijn deze kleu­ren al wel beschik­baar. De sam­ples zijn nog niet beschik­baar en kun­nen hal­ver­we­ge augus­tus met je lopen­de order kos­te­loos wor­den mee besteld.

8 Reactie's
 • Dolly Pieterson
  Geplaatst op 22:01h, 09 juli Beantwoorden

  Goeie actie! Helaas is Dok­kum voor mij erg ver dus als jul­lie in Noord Hol­land zijn hoor ik het graag.
  Groet­jes, Dolly

  • Annelies Bosch
   Annelies Bosch
   Geplaatst op 22:43h, 09 juli Beantwoorden

   Haha, snap ik Dol­ly, hoop je te zien in Noord Hol­land, je krijgt de uit­no­di­ging t.z.t. in je mailbox!

 • Maria van der Valk
  Geplaatst op 22:06h, 09 juli Beantwoorden

  Ik ben er graag bij in Noord Hol­land of Utrecht 🙂

 • Karin Lemmens
  Geplaatst op 06:30h, 10 juli Beantwoorden

  Leuk! Ik sluit graag aan in Limburg

 • Jasja De Wit
  Jasja De Wit
  Geplaatst op 10:13h, 10 juli Beantwoorden

  Ik kom graag in Gel­der­land Anne­lies, maar iets ver­der rij­den vind ik ook geen probleem.

 • Tjarda van loo
  Geplaatst op 17:31h, 12 juli Beantwoorden

  Wat leuk. Als jul­lie in Utrecht zijn hoor ik het graag.

 • Kaitlin Callebaut
  Geplaatst op 09:36h, 11 augustus Beantwoorden

  Ik kijk er zo naar uit wan­neer jul­lie in Bel­gië zijn!

Geef een reactie