Waarom Konpoli - Konpoli Netherlands
Beautiful photography must be presented beautifully. Your photos are printed on Fujifilm DPII professional photo paper creating high-quality albums.
296
page-template-default,page,page-id-296,theme-bridge,woocommerce-no-js,bridge-core-2.6.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Waarom Konpoli

Kon­po­li levert hand­ge­maak­te digi­ta­le foto­al­bums met ech­te prints op Fuji foto­pa­pier voor de pro­fes­si­o­ne­le foto­graaf. Met de hand gemaakt, met lief­de en aan­dacht gewerkt aan je pro­duct. Al onze pro­duc­ten zijn uniek, net zoals jouw fotografie!

 

Trouwfoto’s of ande­re foto­gra­fie ver­dient het  om op een mooie manier afge­le­verd te wor­den. Naast albums bie­den we ook USB doos­jes, gift­boxen, boxen met luxe pas­se-par­touts,  opberg­do­zen, ouderal­bums en zelfs recep­tie­boe­ken aan.

 

We heb­ben een stan­daard col­lec­tie gemaakt die te zien is op deze site, maar ook je eigen ont­werp of aan­pas­sin­gen op de hui­di­ge albums zijn moge­lijk. Dit kan omdat wij alles met de hand maken, al onze pro­duc­ten! Vraag naar de mogelijkheden.

 

We blij­ven zoe­ken naar de mooi­ste mate­ri­a­len en kleu­ren. Gaan met de tijd mee maar zor­gen er ook voor dat ze tijd­loos zijn. Zoek je iets wat niet op deze pagi­na te vin­den is? Vraag ons gerust. (Vrij­wel) alles is mogelijk!